سلام  

با ثبت نام خود در سایت زیر درامد صد در صد تضمین شده وبا حداقل پرداخت 1$ داشته باشید 

DonkeyMails.com: No Minimum Payout