نشانه های زن و شوهر بودن !


روزی زن و شوهر جوانی از راهی می رفتند . ماموران تا آنها را دیدند خواستند گیری دهند پس پرسیدند شما دو با هم چه نسبتی داردید؟ زن و شوهر جواب دادند : زن و شوهریم .


از آنها مدرک خواستند گفتند نداریم !

ماموران پرسیدند پس چگونه باور کنیم که شما دو نفر زن و شوهرید؟


 


نشانه های زن و شوهر بودن !


روزی زن و شوهر جوانی از راهی می رفتند . ماموران تا آنها را دیدند خواستند گیری دهند پس پرسیدند شما دو با هم چه نسبتی داردید؟ زن و شوهر جواب دادند : زن و شوهریم .


از آنها مدرک خواستند گفتند نداریم !

ماموران پرسیدند پس چگونه باور کنیم که شما دو نفر زن و شوهرید؟


گفتند ما نشانه های فراوانی داریم برای ثابت کردن این امر:


اول:اینکه آن مدل افراد که شما می گویید دست در دست هم می روند و ما دستهایمان از هم جداست.


دوم:آنکه آنها هنگام راه رفتن و صحبت کردن به هم نگاه می کنند و ما رویمان به طرف دیگریست.


سوم:آنکه آنها هنگام صحبت کردن و راه رفتن با احساس با هم حرف می زنند و ما به هم هیچ احساسی نداریم.چهارم:آنکه آنها با هم بگو بخند می کنند ولی ما غمگینیمپنجم:آنکه آنها به هم چسبیده راه می روند و ما یکی از آن یکی جلو تر می رود.ششم:آنکه آنها هنگام با هم بودن کیکی بستنی چیزی می خورند و ما هیچ نمی خوریم
.


هفتم:آنکه آنها هنگام با هم بودن بهترین لبسهایشان را می پوشند و ما لباسهای قدیمی تنمان است.هشتم آنکه....ماموران
که عصبانی شده بودند گفتند : بروید بروید......

__________________
یا به اندازه آرزوهاتون تلاش کنید،

یا به اندازه تلاشتون آرزو کنید. (شکسپیر)