نشانه های زن و شوهر بودن !

 


نشانه های زن و شوهر بودن !


روزی زن و شوهر جوانی از راهی می رفتند . ماموران تا آنها را دیدند خواستند گیری دهند پس پرسیدند شما دو با هم چه نسبتی داردید؟ زن و شوهر جواب دادند : زن و شوهریم .


از آنها مدرک خواستند گفتند نداریم !

ماموران پرسیدند پس چگونه باور کنیم که شما دو نفر زن و شوهرید؟


گفتند ما نشانه های فراوانی داریم برای ثابت کردن این امر:


اول:اینکه آن مدل افراد که شما می گویید دست در دست هم می روند و ما دستهایمان از هم جداست.


دوم:آنکه آنها هنگام راه رفتن و صحبت کردن به هم نگاه می کنند و ما رویمان به طرف دیگریست.


سوم:آنکه آنها هنگام صحبت کردن و راه رفتن با احساس با هم حرف می زنند و ما به هم هیچ احساسی نداریم.چهارم:آنکه آنها با هم بگو بخند می کنند ولی ما غمگینیمپنجم:آنکه آنها به هم چسبیده راه می روند و ما یکی از آن یکی جلو تر می رود.ششم:آنکه آنها هنگام با هم بودن کیکی بستنی چیزی می خورند و ما هیچ نمی خوریم
.


هفتم:آنکه آنها هنگام با هم بودن بهترین لبسهایشان را می پوشند و ما لباسهای قدیمی تنمان است.هشتم آنکه....ماموران
که عصبانی شده بودند گفتند : بروید بروید......

__________________
یا به اندازه آرزوهاتون تلاش کنید،

یا به اندازه تلاشتون آرزو کنید. (شکسپیر)

/ 1 نظر / 7 بازدید
داود دانا (شور سبز)

غم مخور ایام هجران رو به پایان مــــــــــىرود این خماری از سر ما میگساران مــــــــــىرود پرده را از روی ماه خویش بالا مىزنــــــــــــــد غمزه را سر مىدهدغم از دل و جان مى رود