نامه به خاتمی

نامه به خاتمی

 

 

جواب به سروده نیما دهقانی (خواهی بیا خواهی برو بپیچان ,در دعوت از خاتمی)از عشقی دوم
سد محمد منم از ده واسه تو نامه دارم
سوغات از ده واسه تو نون جو و خامه دارم
نون جو رو بیوه حسینعلی پخته واست
خامه رو مشدی غلامعلی گذاشته تو کاسه ت
بیوه زن بیشتر از این نداشت ببخشید آقاجون
مثه مش غلام نداشت پارتی تو این دوره زمون
میدونی پارتی مثه طلاس تو این خراب شده
واسه اون بالاها رفتن مثه یک طناب شده

راستی سید حال و احوال الاغات چطوره؟
اون الاغ متمدن هنوزم پاش می سره؟
اون رفیق تپلت کجاس همن بشکه ان؟
با عبا انگاری خرسی بود که پوشیده کفن!

خیلی هامیگن واسه کدخدایی تو محشری
میون خوشگلا میگن که تو از همه سری
کاکلت بلنده و ریش کوتاهت نازه
سر حالی همیشه,نیشت همیشه بازه

...یادته وقتی شدی ملا ننه ت دق شدو مرد؟
آخه هرکی ملا شد لقمه کون گشادی خورد
حیوونی با کلفتی نون و آب تو رو میداد
تو شدی آخوندک و زحمتاشو دادی به باد
..
شنیدم دستی تو اصلاح و ازین کارا داری
اسلام و تمدن نوین رو یکجا میاری
پیش از اینکه دهو اصلاح بکنی کاری بکن
کله مردم  روستا رو یه اصلاحی بکن
...
شنیدم میخوان تو روستا سد سیوند بزنن
با نفهمی توی آبروی ما گند بزنن
آب سد که پر بشه آبرومون میره به باد
نمیفهمن اینارو روستایی های بی سواد
آخه کدخداها اونجا خونه داشتن یه زمون
همونایی که دهو جهانی کردن واسه مون
...
روزی اسکندر اومد روستامونو بزور گرفت
زد آتیش خونه کدخدا رو, اونجا سور گرفت
بعداز اون عرب اومد همون که ملا کرد تو رو
گنج هاشو برد ورها کرد واسه ما ستون  هاشو
مغول اومد ولی اونجارو بزیر خاک نکرد
ستوناشو نفروخت و اثرش رو پاک نکرد
حالا چارتا ملا اینجا کار بیجا میکنن
کاری که دشمنامون نکردن,اینها میکنن
انگاری عوض شده رسم و ره قدیمیا
واسه ثروت هم لباسیات میجنگن با خدا
کوسه و سگ ماهی و ماهی سرخ کوچولو
ندارن فرق چو به جایی برسن میشن لولو
اگه کدخدا شدی جلوی اینهارو بگیر
اگه این کارو نکردی برو یک گوشه بمیر

گفتی از ثروت باد آورده و رشوه خوری
انحصارو سانسور و خیانت و دیکتاتوری
مملی کاری بکن,نگو فقط حرف و چرند
تا دوباره نذارن اسمتو ممد خالی بند
خلاصه اگه فقط با حرف بیای باز دوباره
بودن و نبودنت برای ما فرق نداره....

/ 0 نظر / 3 بازدید